Ribers Kredit Information

Ribers Kredit Information header image 2

Svært at få ram på gældsryttere

10,669 Comments · Uncategorized

Danske virksomheders kamp mod dårlige betalere er langt tungere end hos kollegerne i andre lande.

Det juridiske system er dyrt og tungt, og det offentliges monopol på at konfiskere dårlige betaleres lønkroner betyder, at professionelle gældsryttere igen og igen, endda ofte med et grin, efterlader virksomhederne med tomme kasser.

Mens private virksomheder i Sverige kan se oplysninger om skyldneres indkomstforhold og også har mulighed for at snuppe en del af skyldnerens løn for at kradse et tilgodehavende hjem, er danske virksomheder tvunget gennem et slagsmål i fogedretten, der er så dyrt og omstændeligt, at mange dropper sagen.

Jeg synes inddrivelsesmulighederne er dårlige. I dag kommer krav under 10.000 kr. ikke i retten, fordi folk oplever, at det er for dyrt og besværligt, siger Peter Lunding Smith, næstformand i Danske Inkasso advokater.

Kompliceret
Selvom man har dom på, at en person skylder én penge, koster det 300kr. at få skyldneren indkaldt til fogedretten, og er gælden over 2500kr., skal man selv eller en advokat møde op for at afhøre skyldneren.

Møder manden ikke op, koster et nyt møde 400 kr., og er et møde ikke kommet på benene inden tre måneder, skal man starte forfra.

Når man endelig får manden i retten, siger han, at han ikke ejer noget og har afgivet insolvenserklæring.

Alt, han har, kan være lejet, og det er der mange professionelle debitorer, der spekulerer i.

Når det har stået på i mange år, opfatter kreditorerne det som forbøvlet. Hvis ikke man har mulighed for privat lønindeholdelse, er det svært at komme efter de her mennesker, siger Peter Lunding Smith.

Han påpeger, at staten har en stor interesse, at i private firmaer kradser gæld ind, fordi det udløser indtægter i form af moms og skat. Alligevel er sagsgangen tungere end i udlandet og retsafgifterne høje.

Udlæg i løn
Både i Norge og Sverige kan private virksomheder, lige som de offentlige instanser i Danmark, gøre udlæg i en skyldners løn.

Det er den direkte forklaring på, at 70-80 pct. af gælden kommer i hus, mens inddrivelsesprocenten er omkring 40 i Danmark.

Retsplejerådet er ved at se på inkassoområdet og vil i løbet af efteråret komme med anbefalinger til justitsministeren.

Bil virksomheden Bilia-Scaniadam, der forhandler Volvo, Ford og Renault, er blandt de virksomheder, der oplever, at skyldnere udnytter hullerne i systemet.

Ejer ikke en klink
Selv om de kommer kørende i de dyreste biler og bor på de dyreste adresser i København, har vi set tilfælde på, at man kan forberede sig på at være professionel skyldner. Man leaser bilen, eller sørger for at få lyst et ejerpantebrev til de nære i familien, og bor til leje.

Og når man så via fogedretten går dem hårdt på klingen, ejer de ikke en klink. De virkelig professionelle virker heller ikke kede af situationen.

Man kan tværtimod få det indtryk, at man møder op i Fogedretten til grin, oplyser Lilian Kildholt, cand.jur og debitoransvarlig hos Bilia-Scaniadam.

Hun efterlyser privat lønindeholdelse, men vurderer også, at en hurtig og veltilrettelagt politik over for skyldnere løser mange problemer. Det samme er opfattelsen hos telekoncernen Telia.

For store tab
I 2004 begyndte vi tage det her område alvorligt, fordi det repræsenterede alt for store tab. Det er blevet halveret frem til i dag.

Vi har fået styr på kreditpolitik, kreditvurdering, fakturering og rykkerprocedurer, og det her issue om gældsinddrivelse er kommet væk fra vores top-10-liste.

Men det kræver en stor indsats, og der er altid et vist tab, siger Anders Monrad Rendtorff, kommunikationsdirektør hos Telia.

Telia har nu har tab i omegnen af de 1,3 pct. af omsætningen, som danske virksomheder i gennemsnit har ifølge inkassofirmaet Intrum Justitia.

Tags: ········

10,669 Comments so far ↓