Ribers Kredit Information

Ribers Kredit Information header image 2

Kritik af RKI

2,351 Comments · Uncategorized

Foreningen af Inkassoadvokater kritiserer kreditvurderingsfirmaet RKI for at gå over stregen i iveren efter at tjene penge på at sælge oplysninger om gældsplagede danskere.

Ved siden af det officielle skyldnerregister driver RKI et lukket skylndnerregister, hvor firmaer uden videre kan få registreret personer med mindre gældsposter, uden at sagen har rundet en retsinstans, og uden at skyldneren selv skriftligt har anerkendt eller accepteret kravet.

Det lukkede register opererer i lovgivningens gråzone, mener inkassoadvokaterne, der har anmeldt sagen til Datatilsynet.

Det er ikke tilladt at lade folk stå i et sådant register uden efterfølgende at få deres accept eller en dom for kravet. Folk kan reelt stå i det lukkede register i op til to år, uden at sagen har været for retten, eller de skriftligt har anerkendt gælden.

Vi mener, at RKI’s kunder bruger dette lukkede register som et ekstra skræmmeværktøj – måske især i de mindre sager.

Vi ser sager, hvor borgere nægter at betale en regning, fordi de mener, der er tale om en fejlopkrævning.

Men i stedet for at behandle sagen glemmer nogle kreditorer at notere indsigelserne og indberetter uden videre skyldneren til RKI, siger inkassoadvokaternes formand Peter Lunding Smith til Politiken.

I Datatilsynet bekræfter kontorchef Lena Andersen, at sagen verserer: Vi arbejder i forvejen med en sag mod RKI og vil nu se på hele komplekset samlet. Og mere kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, siger hun.

RKI’s direktør Jørn S. Hansen siger, at det lukkede register er godkendt af Datatilsynet, og det lever op til lovens bestemmelser.

Tags: ············

2,351 Comments so far ↓

Leave a Comment