Ribers Kredit Information

Ribers Kredit Information header image 1

Minister åbner for privat lønindeholdelse

Justitsminister Lene Espersen (K) er klar til at overveje, om private firmaer skal have lov til at foretage lønindeholdelse, sådan som det er tilfældet i vores nabolande. Dermed er de første små skridt taget i retning af at bryde det offentliges monopol på området, det kan betyde færre tab for virksomhederne.

Jeg er enig i, at der kan være grund til at se nærmere på, om der bør være mulighed for at foretage lønindeholdelse for private krav, siger Lene Espersen.

Hun henviser til, at Retsplejerådet i øjeblikket arbejder på en reform af den civile retspleje.

Efter min opfattelse bør vi indtil videre afvente denne samlede gennemgang af området, før der tages stilling til spørgsmålet omlønindeholdelse for private krav, siger hun.

→ 5,504 CommentsTags: ·················

Kritik af RKI

Foreningen af Inkassoadvokater kritiserer kreditvurderingsfirmaet RKI for at gå over stregen i iveren efter at tjene penge på at sælge oplysninger om gældsplagede danskere.

Ved siden af det officielle skyldnerregister driver RKI et lukket skylndnerregister, hvor firmaer uden videre kan få registreret personer med mindre gældsposter, uden at sagen har rundet en retsinstans, og uden at skyldneren selv skriftligt har anerkendt eller accepteret kravet.

Det lukkede register opererer i lovgivningens gråzone, mener inkassoadvokaterne, der har anmeldt sagen til Datatilsynet.

Det er ikke tilladt at lade folk stå i et sådant register uden efterfølgende at få deres accept eller en dom for kravet. Folk kan reelt stå i det lukkede register i op til to år, uden at sagen har været for retten, eller de skriftligt har anerkendt gælden.

→ 2,351 CommentsTags: ············

Svært at få ram på gældsryttere

Danske virksomheders kamp mod dårlige betalere er langt tungere end hos kollegerne i andre lande.

Det juridiske system er dyrt og tungt, og det offentliges monopol på at konfiskere dårlige betaleres lønkroner betyder, at professionelle gældsryttere igen og igen, endda ofte med et grin, efterlader virksomhederne med tomme kasser.

Mens private virksomheder i Sverige kan se oplysninger om skyldneres indkomstforhold og også har mulighed for at snuppe en del af skyldnerens løn for at kradse et tilgodehavende hjem, er danske virksomheder tvunget gennem et slagsmål i fogedretten, der er så dyrt og omstændeligt, at mange dropper sagen.

Jeg synes inddrivelsesmulighederne er dårlige. I dag kommer krav under 10.000 kr. ikke i retten, fordi folk oplever, at det er for dyrt og besværligt, siger Peter Lunding Smith, næstformand i Danske Inkasso advokater.

→ 10,669 CommentsTags: ········

Flere registreres i RKI

For første gang i flere år stiger antallet af skyldnere, der registreres i RKI, Ribers Kredit Information, skrev Aktuelt i weekenden.

De seneste to måneder har RKI registreret flere skyldnere, end selskabet har slettet.

Nettotilgangen er derfor stigende for første gang siden 1994, oplyser RKI’s direktør Jørgen Hansen.

I dag er der registreret 232.000 danskere i RKI, men antallet af personer med voldsomme gældsproblemer er reelt meget højere.

→ 3,118 CommentsTags: ·····

CPR i søgelyset for salg af oplysninger

Det Centrale Personregister (CPR) er kommet i politikernes søgelys, fordi registret videresælger adresseoplysninger om borgerne til private virksomheder.

RKI Kreditinformation, der registrerer dårlige betalere, videresælger oplysningerne til 500 firmaer, så de kan følge med i, hvor de kunder, som de giver kredit, flytter hen.

→ 67 CommentsTags: ·····

Dårlige betalere vurderes hemmeligt

RKI Kredit Information A/S, der indsamler og videregiver informationer om dårlige betalere på baggrund af ubetalte regninger, vurderer i et hemmeligt system sandsynligheden for, at de registrerede inden for de næste 12 måneder vil få betalingsproblemer.

På baggrund af statistiske oplysninger laver RKI en score over de mennesker eller virksomheder, som i forvejen er registreret som dårlige betalere, oplyser administrationschef Jan Høj Sørensen, RKI.

Han vil ikke oplyse, hvilke informationer om de pågældende RKI bruger til at udregne scoren med.

Jeg kan ikke fortælle, hvilke parametre der indgår i scoresystemet. Det er en forretningshemmelighed, men flytninger indgår ikke i det statiske materiale, da vi ikke har de oplysninger, siger Jan Høj Sørensen til Ritzau.

→ 233 CommentsTags: ····